Oznámenie o voľbe hlavného kontrolóra

podrobnosti v priloženom dokumente:

Copyright © 2013 - obec Ľuboreč