Obecné zastupiteľstvo 19.06.2019 o 16:00 hod.

Pozývame Vás na obecné zastupiteľstvo, ktoré sa bude konať v stredu 19.06.2019 o 16:00 hod. Informácie o programe rokovania nájdete v priloženom dokumente.

Oznámenie 13.05.2019

Oznámenie o začatí správneho konania o vydaní súhlasu na výrub drevín v priloženom súbore

Obecné zastupiteľstvo 10.05.2019 o 16:30 hod.

Pozývame Vás na obecné zastupiteľstvo, ktoré sa bude konať v piatok 10.05.2019 o 16:30 hod. Informácie o programe rokovania nájdete v priloženom dokumente.

Copyright © 2013 - obec Ľuboreč